Opiekun stazu nauczyciela kontraktowego

Nie potrzeba bohatera

Temat: sprawozdanie-mianowany
" />Cześć.Jestem opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego, który za kilka dni oddaje dokumenty do starostwa. piszę właśnie projekt oceny. Stażystce mówiłam, ze ma napisać sprawozdanie według najnowszego rozporzadzenia z 1 grudnia.2004. napisała tak jak ja prosiłam. Jednak pozosałych troje nauczycieli, ktorzy zdają teraz na mianowanego (maja innych opiekunów stażu) napisało sprawozdanie według rozporządzenia z 2000r. Dwoje z nich zdawało w sierpniu i było...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4550Temat: Nauczyciel kontraktowy na nauczyciela mianowanego
" />Dyrektor szkoły, nauczycielowi stażyście ubiegającemu się wyższy stopień, i nauczycielowi kontraktowemu ubiegającego się o wyższy stopień przydziela opiekuna stażu. Czy nauczyciel kontraktowy, który zmienił miejsce pracy i ma ocenę cząstkową, musi specjalnie występować o przydzielenie opiekuna w nowym miejscu pracy? Czy wystarczy podanie o kontynuację awansu zawodowego, aby dyrektor przydzielił opiekuna? Pozdrawiam
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8983


Temat: Co opiekun stażu wiedzieć powinien?
" />Przeczytaj dokładnie rozporządzenie z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu.Zaznacz sobie to co dotyczy nauczyciela kontraktowego i opiekuna stażu. Mając ten dokument w ręku będzie ci łatwiej pomóc...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4099


Temat: kiedy nie dopuszcza do rozmowy?
" />art. 9 c KN 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6117


Temat: prowadzenie lekcji dla stażysty
" />Jestem nauczycielem kontraktowym i robię staż na nauczyciela mianowanego .Ostatnio dyrektor dał mi do podpisu dokument w którym zobowiązuje mnie do prowadzenia zajęć dla nauczyciela stażysty i pisania dla niego konspektów .Czy nie będąc opiekunem stażysty a także nie będąc nauczycielem mianowanym ,dyrektor ma prawo do takiej decyzji ??? Oczywiście jako nauczyciel kontraktowy nie bede miala za to wynogrodzenia. Czy dyrektor...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8085


Temat: Egzamin na nauczyciela mianowanego
nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Czy chodzi o ten rok uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, który wystawia dyrektor?????? Czy rok, w którym ja kończę staż??? Pomóżcie!
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11860


Temat: opinia opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego
" />To jest projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, przygotowany przez opiekuna dla dyrektora, a zawiera opinię nt. realizacji wymagań kontraktowego na nauczyciela mianowanego. Na podstawie projektu oceny dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu uwzgledaniając stopień realizacji zadań ujętych w PRZ. http://www.literka.pl/modules.php?name= ... age&pid=27 http://www.literka.pl/modules.php?name= ... op=glowna8 oraz wyszukiwarka oraz np. strony różnych KO. Powodzenia. A tak...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6211


Temat: biurokracja i brak kompetencji
" /> ">We wrześniu 2004r. dostałam od dyr. szkoły pozwolenie na rozpoczęcie stażu na n-la mianowanego. Przydzielono mi opiekuna, napisałam plan rozwoju zawodowego. Przez kolejne 2 lata i 9 mieś. dokształcałam ... opiekuna stażu jak i przedstawiciela Rady Rodziców. Teczkę zaniosłam do Urzędu Miejskiego, a tam została odrzucona z powodu tego, że od momentu rozpoczęcia pracy po 8-letniej przerwie w pracy w zawodzie n-la nie miałam dwóch lat przerwy w odbywaniu stażu. Pragnę nadmienić, że byłam już nauczycielem mianowanym od 1988r., a w szkole przepracowałam wcześniej 12 lat - do roku 1996. Dlaczego ukarano mnie ? Przecież dopełniłam wszelkich formalności i obowiązków spoczywających na mnie jako stażyście. Nie rozpoczęłam stażu samowolnie. mam pisemne pozwolenie dyr. szkoły na rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2004r. Dlaczego za czyjąś niekompetencję ja ponoszę konsekwencje i przez kolejne 2 lata muszę odbywać staż czwarty i piąty rok? Sorki, ale w którym artykule to jest napisane? To, że wracasz jako kontraktowy a nie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9469


Temat: problem biednego stażysty
" />Do końca maja musisz złożyć sprawozdanie. Przygotuj sobie autoprezentację z całego stażu bo na dzień dobry o to mogą Cię zapytać. Zgodnie z przepisami dotyczącymi nauczyciela ubiegającego się o stopień na nauczyciela kontraktowego poczytaj sobie statut szkoły, Wso, Plan pracy szkoły itd-tak abyś umiała coś powiedzieć o tych dokumentach. Mnie pytano np jakie są procedury podczas wypadku ucznia, metody aktywizujące itd. Co do opiekuna nie rób z tego powodu szumu, mnie też nikt nie pomógł. Nie odzywałam się nic. Robiłam swoje. pytałam osób z innych szkół albo szukałam informacji w internecie.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8819


Temat: Koniec stażu na mianowanego w styczniu 2009 i co dalej?
" />Ważne są jeszcze takie terminy: § 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. 4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11128


Temat: Obserwowanie zajęć przez opiekuna
" />Mam pytanie. Będę opiekunem stażu nauczyciela starającego się o awans zaw. na naucz. mianowanego. Słyszałam, że nie trzeba teraz obserwować zajęć prowadzonych przez naucz. kontrakt. Czy kontraktowy obserwuje lekcje opiekuna?...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6732


Temat: Obserwowanie zajęć przez opiekuna
opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; Przy powinnościach określonych dla nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na mianowanie nie ma podobnych zapisów. A więc można uznać, że przeprowadzanie i obserwowanie lekcji - jest to umowa wewnętrzna między nauczycielem stażystą, a jego opiekunem stażu. Tego typu sprawy najlepiej sobie określic...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6732


Temat: Ile obserwacji zajęć w miesiącu?
" />Witam. W tym roku rozpoczynam staż na nauczyciela mianowanego. Mam w związku z tym pytanie. Czy jest jakiś zapis regulujący ilość obserwacji zajęć opiekuna stażu przez nauczyciela kontraktowego i na odwrót? W rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli taki zapis jest tylko w przypadku nauczyciela stażysty. Jeśli nie ma , to ile powinno być co najmniej takich obserwacji?...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9484


Temat: wątpliwości
" />odnośnie stażu. w zależności od szkoły (placówki) prowadzi się określony sposób dokumentowania. Często jest tak, że n-le po każdym roku piszą sprawozdanie cząstkowe dla dyrektora, ale... na koniec stażu piszesz ... powinnaś omówić z opiekunem i dyrektorem, jakąś pragmatykę wewnetrzną przecież stosują. odnośnie wspólpracy- to jak rozumiem, są to imprezy nie zawsze organizowane przez ciebie, czyli współpraca i wymiana informacji, promowanie szkoły w środowisku??? jeśli chodzi o n-la kontraktowego, to sama współpraca kwalifikuje się wg mnie do ...innych osiągnieć nauczyciela... jeśli są opracowania z wykorzystaniem komputera i internetu to do par 7. ust2....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6571


Temat: SPRAWOZDANIE
" />WITAM BARDZO SERDECZNIE MAM PYTANIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY OSIĄGNIĘCIA I DYPLOMY UCZNIÓW Z RÓŻNYCH KONKURSÓW GDZIE UJĄĆ PISZĘ WG NOWEGO ROZPORZĄDZENIA Z 1 GRUDNIA 2004. A IMPREZĘ PRZYJĘCIE PIERWSZAKÓW DO ŚWIETLICOWEJ GROMADY TO MOGĘ DAĆ 7.2.1 I JESZCZE PROWADZENIE SZKOLNEJ KRONIKI I WYKONANIE DEKORACJI NA UROCZYSTOŚCI SZKOLNE TO GDZIE TO MOGĘ ZAMIEŚCIĆI BYŁAM TEŻ OPIEKUNEM STAŻU KOLEŻANKI TO MOZE BYĆ...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5857


Temat: Niejasnośi- teczka stażysty
" />Jestem stażystką i ubiegam się o stopień nauczyciela kontraktowego. złożyłam juz sprawozdanie z realizacji stażu, otrzymałam ocenę Opiekuna i Dyrekcji, następnie złożyłam wniosek o postępowanie egzaminacyjne, została wyznaczona data rozmowy. ... Derektora. 3. Sprawozdanie z realizacji planu opatrzone datą zatwierdzenia. 4. Oceny opiekuna i Dyrekcji. 5. Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia zawodowe- odbyte szkolenia. CZy to wystarczy???? Czy powinnam złożyć kompletną teczkę?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12214


Temat: Podstawa prwna do awansu na mianowanego
" />Jestem opiekunem stażu n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na n-la mianowanego. Piszę teraz projekt oceny dorobku chodzi mi o podstawę prawną i dokończenie zdania : plan rozwoju zawodowego uwzględniał real. zadań i wymagań określonych w paragrafie .7?.....Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007r.(?)w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ( Dz.U. Nr 70 (?), poz. 825 (?) z 2000r (?) czy obowiązuje w tym przypadku również główna podstawa prawna tj. art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela ?????? Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12146


Temat: Opiekun praktykanta
" />Drogi Skrzacie - muszę się z Tobą nie zgodzić w sprawie wieku i stażu pracy n-la kontraktowego. Mam koleżankę, która dochodzi do 40 - stki, a stażu pracy w szkole ma ok. 14 lat, a dopiero w ubiegłym roku odbyła staż na kontraktowego teraz ma obowiązkową przerwę na kolejny staż tym razem na mianowanego. Dlaczego tak się stało??? Dzieci, a z tym zwiazane urlopy wychowawcze, pozno rozpoczęte studia ( zakonczone 2 lata temu), dyrektor który nie dał jej mianowania gdy obligo dostawaliśmy je przed reformą. Uważam, że jest świetnym nauczycielem, zaangażowanym i z pewnością byłaby dobrym opiekunem praktyk. Życie pisze różne scenariusze - pozdrawiam - asia
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7357


Temat: N-l kontraktowy a praktykanci
" />przy praktykach uczelnia zastrzega sobie opiekuna-nauczyciela z wykształceniem kierunkowym i odpowiednią ilością godzin przedmiotu (min 9 tygodniowo) nie ma natomiast mowy o stażu. Nauczyciel powinien mieć doświadczenie, ale nigdzie w umowie, jakie dostajemy, nie ma tego punktu zawartego. można przyjąć, żę nauczyciel kontraktowy już ma pewnego rodzaju doświadczenie (choć sam ma opiekuna) niemniej jednak rzeczywiście opiekunem praktyk powienien być nauczyciel z...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3864


Temat: Jak z tą oceną dorobku zawodowego
" />Cytuję Ci informacje podane na Literce: Po zakończeniu stażu nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Dyrektor szkoły w oparciu o projekt oceny opracowany przez opiekuna stażu oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia sprawozdania. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel ponownie odbywa staż w pełnym wymiarze. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku; nauczyciele, który złożą wnioski do dnia 31 pa�dziernika danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4077


Temat: Strajk nauczycieli
nie każdy nauczyciel pracuje żetelnie więc ich płace powinny być zróżnicowane, no płace przecież są zróżnicowane, jest takie coś jak ścieżka awansu zawodowego nauczyciela: zaczyna się od nauczyciela stażysty, potem jest nauczyciel kontraktowy, n. mainowany, nauczyciel dyplomowany, poza tym jest też funkcja nuczyciela -opiekuna stażu, moja mama jest od ponad 20 lat, może nawet 25 nie pamiętam:P nauczycielem, skonczyła studium nauczycielskie, 2-stopniowe studia pedagogiczne, podyplomowe studia z terapii dzieci z trudnościami, kilkadziesiąt kursów, itd. wszystko po to by pracować w jej wymarzonym zawodzie, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, tj przez kilka lat dokumentowała prace i zdała państwowy egzamin, teraz jest też dodatkowo opiekunem stażu, dopiero po tym wszystkim zaczęła zarabiać ponad 1500 zł, początkowi nauczyciele nie zarabiają kokosów a i ci doświadczeni nie są bogaci. ... postu zeby nie wiadomo co o mamie wypisywać, tylko pokazać że środowisko nauczycielskie jest bardzo zróżnicowane, nie wszyscy należą do strajkującego ZNP, są nauczyciele mierni i odwalający prace żeby tylko było, a są ludzie z pasją i zaangażowani ktorzy naprawdę mają powołanie, dlatego nie oceniałabym wszystkich nauczycieli za jednym zamachem. życzę wszystkim aby choć raz spotkali nauczyciela z pasją, takich ludzi pamięta...
Źródło: forum.wyplynnaglebie.pl/viewtopic.php?t=4985


Temat: Co opiekun stażu wiedzieć powinien?
" />Zostałam opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego. Chciałabym jak najlepiej wypełnić powierzoną mi funkcję. Szukam wskazówek.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4099


Temat: Co opiekun stażu wiedzieć powinien?
" />BW, w necie jest bardzo dużo podpowiedzi o pracy opiekuna stażysty. Niektóre Ci przytoczę. Musisz podpisać kontrakt, obserwować lekcje, przeprowadzić dla stażysty kilka zajęć, służyć w każdej chwili radą i ... podczas zajęć różnorodne metody i formy pracy, czy wyzwala aktywność u uczniów. Również ma znać zasady funkcjonowania szkoły. Cytat: par.3a art 9c pkt 5 Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. rozp. o awansie: Cytat: 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Cytat: 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jednym słowem jesteś zobowiązana do pomocy we wszystkich tych działaniach, które stażysta ma przed sobą. Możecie spisać kontrakt, sporządzić przewidywany harmonogram lekcji obserwowanych itd. Opiekun stażu pomaga w przygotowaniu planu rozwoju, umożliwia obserwacje zajęć stażyście, omawia zajęcia obserwowane,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4099
 

Powered by WordPress dla [Nie potrzeba bohatera]. Design by Free WordPress Themes.